Οι δύο συνεργάτιδες παρακολουθούν ανελλειπώς όλες τις τρέχουσες εξελίξεις τόσο σε κοσμετολογικό επίπεδο όσο και σε τεχνολογικό , όπως επίσης και σε επίπεδο σεμιναρίων σχετικών με την Αισθητική σε Ελλάδα και εξωτερικό (Γαλλία).

Νέες εταιρίες, νέα προιόντα, νέες τεχνολογίες ερευνώνται, δοκιμάζονται στο χρόνο και επιλέγονται με βάση αυστηρά κριτήρια.