1995

Το 1995 μεταφέρει το ινστιτούτο της σε ιδιόκτητο χώρο στο Χαλάνδρι, όπου το 1999 ξεκινά να αντιπροσωπεύει και να χρησιμοποιεί ένα απο τα καλύτερα μηχανήματα Φωτοθερμόλυσης, μιας πρωτοπόρας για την εποχή, μέθοδο αποτρίχωσης.