1980

Απο το 1980, εκπαιδεύεται σε πρωτοποριακές τεχνικές της εποχής όπως είναι το pigment, το solarium και παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις στον τομέα της  σύγχρονης κοσμετολογίας στην Γαλλία.